Bisi Ibidapo

Yoruba Actress Bisi Ibidapo Obe: “Nigerian Movie Marketers Want To Sleep With Me”

bisi ibidapo obe latest news

13 comments - What do you think?

Bisi Ibidapo Engaged To Marry Former Boyfriend; Wedding Plan In Progress

bisi ibidapo engaged wedding

5 comments - What do you think?

Bisi Ibidapo Obe Got Pregnant Before Meeting Dino Melaye

bisi ibidapo baby dna test

23 comments - What do you think?

Dino Melaye Dumps Bisi Ibidapo For Lola Alao, Denies Her Pregnancy

bisi ibidapo dino melaye

74 comments - What do you think?