Igbo Boys Of Virginia USA Engage In Ekere Mgba Traditional Wrestling

ekere mgba igbo traditional wrestling

July 14, 2012 – Igbo Boys Of Virginia USA Engage In Ekere Mgba Traditional Wrestling

Meet The Igbo Boys Of Virginia USA as they engage In Ekere Mgba Traditional Wrestling.

Ekere Mgba is a traditional Igbo wrestling game.

This is a way of celebrating their culture abroad.( Igbo Kwenu)