Taye Currency New House In Ibadan: See Photos Of Pasuma, K1, Olubadan At Oluyole Estate

taye currency house in ibadan

April 9, 2017 – Taye Currency New House In Ibadan: See Photos Of Pasuma, K1, Olubadan At Oluyole Estate

Check out popular Fujician, Taye Currency new house in Ibadan. The housewarming party shuts down the entire Oluyole estate in Ibadan on Wednesday the 5th of April 2017.

Among the dignitaries who came to honour Mr Apesin include the Olubadan of Ibadan, Wasiu Ayinde, Saheed Osupa, Ayefele and many others.

See more photos at Taye Currency House In Ibadan.

3 thoughts on “Taye Currency New House In Ibadan: See Photos Of Pasuma, K1, Olubadan At Oluyole Estate

  1. Olohun to ko eleyi atunse alekun fun elegbo agba taye corrency koni je akomo o amin ase tiwa na lashepe bo shese ti todoyin o lola alqurian qerim awo ola titobi olohun ati awon anobi re alaji pasuma oga nla ori niyin eni di iru layelaye ti aye banjaye ooo

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *