Ndi Ofe Nmanu Igbo Word Meaning

Ndi Ofe Nmanu is not a good word. Igbo people refer to Yoruba people as Ndi Ofe meaning people who are fond of eating oily soup.

They also refer to Yoruba people as Ngbati Ngbati meaning Yoruba people are fond of using Ngbati in the words (Ngbati means then)