Happy Birthday! Kolawole Ganiyu Turns 32 Today

March 19, 2014 – Happy Birthday! Kolawole Ganiyu Turns 32 Today

A fan of NaijaGists, Kamrudeen Kolawole Ganiyu is a year older today.

He was born on the 19th of March, 1982.

Join us in wishing him many happy returns.

4 thoughts on “Happy Birthday! Kolawole Ganiyu Turns 32 Today

  1. HBD Ganiyu, wa se odun mo dun, wa de ibi ayo, wa de ibi ogo re, iwaju ni wa ma lo ni aye re, o ni ku lo mo de, o ni ku lagba, wa da rugbo, gbogbo nkan ti o ba fe ni wa ri ni agbara olorun.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *