See Nollywood Actor Emeka Ike’s Baby Girl, Oluwakemi Adanna Ike

Oluwakemi Adanna IkeOluwakemi Adanna Ike

March 2nd, 2012 – See Nollywood Actor Emeka Ike’s Baby Girl

This is Oluwakemi Adanna Ike , Nollywood Actor Emeka Ike’s 8 months old daughter.

Isn’t she lovely? See eyeballs

emeka ike and his wife

Emeka Ike & Wife